O’zbekiston QYaOJ Syrdaryo Viloyati Tashkiloti

Nizom yo’nalishlari bo’yicha o’tkazilgan seminarlar soni (Jami): 2

Shu jumladan:

  • Sandrujinalar uchun o’tkazilgan seminarlar soni:
  • QShO’ ва TMO’ o’tkazishdagi hamkorligi: 1
  • QX, QYaO va XGYo Harakati to’g’risidagi bilimlarni tarqatish bo’yicha seminarlar soni: 1

o’qitilganlar soni (jami): 669

Shu jumladan:

  • birinchi yordam ko’rsatishga o’rgatilganlar:
  • Favqulodda vaziyatlarda harakatlarga o’rgatilganlar: 669