O’zbekiston QYaOJ Toshkent Viloyati Tashkiloti

2020-yil bo’yicha ma’lumotlar

Tuman/shahar bo’limlari soni: 22

Boshlang’ich tashkilotlar soni: 605

  • shu jumladan jamoaviy tashkilotlar: 5

Jamiyat a’zolari soni: 75 798

Volontorlar soni: 112

Yoshlar markazlari/klublari soni: 5

Sanitariya postlari soni: 264

Sanitariya drujinalari soni: 7

Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik markazlari soni:

Tibbiy va ijtimoiy markazlar soni: 6

mehr-shafqat hamshiralari soni: 18

Uyda xizmat ko’rsatiladigan yordamga muhtojlar soni: 211

Shu jumladan:

  • yolg’iz keksa fuqarolar: 198
  • Nogironlar: 6
  • kam ta’minlangan oilalar: 3
  • boquvchisini yo’qotgan oilalar soni: 4

Tibbiyot muassasalaridagi palatalar soni: 6

O’tkazilgan aksiyalar soni: 129

Nizom yo’nalishlari bo’yicha o’tkazilgan seminarlar soni (Jami): 22

Shu jumladan:

  • Sandrujinalar uchun o’tkazilgan seminarlar soni: 4
  • QShO’ ва TMO’ o’tkazishdagi hamkorligi: 3
  • QX, QYaO va XGYo Harakati to’g’risidagi bilimlarni tarqatish bo’yicha seminarlar soni: 48

o’qitilganlar soni (jami): 709

Shu jumladan:

  • birinchi yordam ko’rsatishga o’rgatilganlar: 618
  • Favqulodda vaziyatlarda harakatlarga o’rgatilganlar: 84