O’zbekiston QYaOJ Andijon Viloyati Tashkiloti

2020-yil bo’yicha ma’lumotlar

Tuman/shahar bo’limlari soni: 15

Boshlang’ich tashkilotlar soni: 955

  • shu jumladan jamoaviy tashkilotlar: 904

Jamiyat a’zolari soni: 100 370

Volontorlar soni: 4 058

Yoshlar markazlari/klublari soni: 58

Sanitariya postlari soni: 258

Sanitariya drujinalari soni: 107

Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik markazlari soni: 383

Tibbiy va ijtimoiy markazlar soni: 72

mehr-shafqat hamshiralari soni: 13

Uyda xizmat ko’rsatiladigan yordamga muhtojlar soni: 248

Shu jumladan:

  • yolg’iz keksa fuqarolar: 27
  • Nogironlar: 221
  • kam ta’minlangan oilalar
  • boquvchisini yo’qotgan oilalar soni

Tibbiyot muassasalarida palatalar soni: 18

O’tkazilgan aksiyalar soni: 805

Nizom yo’nalishlari bo’yicha o’tkazilgan seminarlar soni (Jami): 171

Shu jumladan:

  • Sandrujinalar uchun o’tkazilgan seminarlar soni: 25
  • QShO’ ва TMO’ o’tkazishdagi hamkorligi: 23
  • QX, QYaO va XGYo Harakati to’g’risidagi bilimlarni tarqatish bo’yicha seminarlar soni: 5

o’qitilganlar soni (Jami): 17 279

Shu jumladan:

  • birinchi yordam ko’rsatishga o’rgatilganlar: 4 400
  • Favqulodda vaziyatlarda harakatlarga o’rgatilganlar: 2,355